Maartje van den Broek

Achtergrond

  • Studeerde geneeskunde (cum laude) aan de Universiteit Maastricht
  • Promoveerde op onderzoek naar de uitkomsten van leverchirurgie aan het Maastricht UMC+
  • Specialiseerde zich tot chirurgisch oncoloog
  • Rondde de leergang Clinical Business Administration af aan TIAS

Waarde voor de patiënt

"Ik wil graag bijdragen aan zorg die zoveel mogelijk waarde toevoegt voor de patiënt. Bij Gupta kan ik meedenken over slimme(re) manieren om ons zorgstelsel in te richten en meehelpen om die verbeteringen ook daadwerkelijk te realiseren. Om tot breed gedragen oplossingen te komen, is samenwerking tussen alle partijen in de zorg essentieel. Ik vind het een interessante uitdaging om deze partijen met elkaar te verbinden. Mijn medische achtergrond en kennis van managementvraagstukken in de zorg komen daarbij goed van pas."

Meer dan de som der delen

"We werken in teams aan complexe vraagstukken op het gebied van kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van zorg. De mix van studieachtergrond, persoonlijkheid en ervaring maken het geheel van zo’n team altijd meer dan de som der delen. Gupta biedt mij zo een inspirerende omgeving waarin ik mijn klinische ervaring en passie voor het realiseren van waardevolle zorg kan combineren met strategische vraagstukken uit de praktijk: voor mij een perfecte stap in aansluiting op mijn carrière in de kliniek."