Zorginkoop 2.0 bij Zilveren Kruis

Niet meer die van de aanbieder, maar de behoeften van verzekerden als uitgangspunt nemen. Dat is kort gezegd de grootschalige verandering die de zorginkoop-organisatie van Zilveren Kruis samen met Gupta vanaf 2016 inzette.  • Verzekeraars
  • Strategie
  • Inkoop
  • Duurzame verandering

Veranderen in de zorg is complex. Gupta ondersteunde in dit project Zilveren Kruis bij het opnieuw inrichten van de zorginkoop-organisatie. Die moest beter aansluiten bij ontwikkelingen in het zorgveld en de eigen ambities en middelen. Het nieuwe beleid: niet langer een inkoopteam per ziekenhuis, GGZ-instelling, etc, maar over de ‘schotten’ van zorgsegmenten heen kijken. Dus onderzoeken waar je als verzekeraar echt meerwaarde kan bieden voor patiënten door slimme afspraken m.b.t. zorginkoop te maken en daar ook de inzet van medewerkers op afstemmen. Daarbij wordt niet van de zorgaanbieder uitgegaan, maar van de patiënt. Zo ontstaat er bijvoorbeeld één inkoopmodule ‘chronische hartzorg’ in plaats van een los beleid voor diabetes in de eerste, tweede en derde lijn.

Gerrits Olivier

De ervaring van Olivier Gerrits

directeur zorginkoop Zilveren Kruis

Gupta’s frisse blik is van toegevoegde waarde.”

“Hoe kunnen we de zorg beter op de behoeften van onze verzekerden afstemmen? Dat was het vertrekpunt bij de herijking van onze inkoopstrategie. Gupta’s frisse blik is op zo’n moment van toegevoegde waarde. Hun expertise en ervaring, maar ook vermogen om complexe vraagstukken te vertalen naar een strategie die in de praktijk werkt, maakt dat we al zo’n jaar of tien graag met ze werken. Ook dit project was weer een gezamenlijke inspanning; bij de implementatie worden de kennis en vaardigheden gedeeld met de mensen van Zilveren Kruis die het moeten gaan doen. Zo maak je die verandering echt waar. Twee jaar nadat we met Zorginkoop 2.0 begonnen, is die grote verandering bij ons team ‘Zorginkoop’ goed onderweg. Anders dan alleen maar tegenover elkaar zitten en onderhandelen, zet je nu sámen met de zorginstellingen in op een gezamenlijk doel: hoe creëer je maximale waarde voor patiënten? Dan wordt de inkoop van zorg dus echt afgestemd op de behoeftes van patiënten en maak je de zorg beter. En precies daaraan is behoefte.”

Img Marloes Hagemans

De ervaring van Marloes Hagemans

De zorgvuldigheid van het proces dat we doorlopen hebben, is me het meest bijgebleven.”

“Een opdracht met zoveel impact op zowel medewerkers als verzekerden is natuurlijk een grote uitdaging. Die uitdaging zijn we, met een relatief klein Gupta-team, een stevige kerngroep van enthousiaste Zilveren Kruis-medewerkers en een betrokken managementteam, met plezier aangegaan. Wat me van dit project vooral is bijgebleven, is de zorgvuldigheid van het proces dat we doorlopen hebben. Dat begon met breed in de organisatie nadenken over belangrijke trends en thema’s en welke rol je daar als verzekeraar in zou moeten spelen en eindigde met het daadwerkelijk implementeren van een organisatiestructuur die daarbij past. Een structuur die niet uitgaat van segmenten of zorgaanbieders, maar van de behoeften en wensen van verzekerden. De samenwerking met het Zilveren Kruis-team was daardoor heel intensief én prettig. Hun kennis van het zorgveld, de klanten en de eigen organisatie aangevuld met onze analytische blik, ‘helicopterview’ en focus op het eindresultaat vormden een stevige basis. Voeg daar de gezamenlijke drive aan toe om de inkoop echt te ‘ontschotten’ om zo meer waarde voor verzekerden te realiseren en je begrijpt waarom het veel voldoening gaf om aan dit project bij te dragen.”